Bc. Petra Berecková

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující alomorfii u komparativů na -ší/-ější

Factors governing the allomorphy of the comparative degree marker: -ší vs. -ější
Abstract:
Cílem bakalářské práce je prozkoumat alomorfii komparativů v češtině z perspektivy distribuované morfologie a nanosyntaxe. Pozornost je věnována zejména analýze nulových tvarů komparativu a supletivního páru brzký – dřívější, který se zdá být pro dané teorie problematický. Práce však argumentuje tvrzením, že problematičnost tohoto příkladu je pouze zdánlivá a souvisí s tím, že adjektivum dřívější je …more
Abstract:
The aim of this Bachelor’s thesis is to examine comparative allomorphy in Czech from the perspective of Distributed Morphology and Nanosyntax. Special attention is paid to the analysis of two, phenomena – the so called zero comparatives and the suppletive pair brzký – dřívější which means ‘early – earlier’ in English. The latter form appears to be a counterexample to the theories mentioned. This work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language and Literature