Mgr. Tomáš Chalupa

Master's thesis

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)

Alcohol and State
Abstract:
Alkohol a stát, historie alkoholu v dějinách lidstva, historie prohibice alkoholu v U.S.A., pro a proti alkoholu ve státě a možnosti řešení alkoholismu, závislost na alkoholu, současná právní úprava alkoholu a boje proti alkoholismu ve státě v jednotlivých odvětvích veřejného a soukromého práva ČR.
Abstract:
Alcohol and state, alcoholism in the history of the mankind, prohibition of alcoholism in history of the U.S.A., the pros and cons alcohol in a state and the possibilities of solution, alcohol addiction, contemporary legal regulation of alcohol and fight against alcoholism in the state in individual branches of private and public law of the Czech Rep.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2007
  • Supervisor: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta