Theses 

Zpracování dotazníkového šetření pomocí systému Statistica – Mgr. Linda Jakubíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Linda Jakubíková

Bakalářská práce

Zpracování dotazníkového šetření pomocí systému Statistica

Processing of questionnaire survey using the STATISTICA system

Abstract: The subject of this bachelor thesis is to describe the process of questionnaire survey and to create an appropriate questionnaire on the specific issue. The next step is processing responses using STATISTICA software and drawing conclusions. The work focuses on elementary statistical methods.

Abstract: Předmětem této bakalářské práce je popsání procesu dotazníkového šetření a sestavení vhodného dotazníku na vybranou problematiku. Dalším krokem je zpracování odpovědí s využitím softwaru STATISTICA a vyvození závěrů. V práci se soustředíme na základní statistické metody.

Klíčová slova: dotazník, datový soubor, popisná statistika, kontingenční tabulka, nezávislost proměnných, binární logistická regrese, STATISTICA, questionnaire, data set, descriptive statistics, contingency table, independent variables, binary logistic regression

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Petra Ráboňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:19, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz