Petra Braunová

Master's thesis

Ocenění nemovitosti jako předmětu zástavy hypotečního úvěru

Valuation of property as a subjet of mortgage collateral
Abstract:
Diplomová práce se zabývá oceňováním nemovitostí v souvislosti s hypotečním financováním. První kapitoly práce se věnují analýze trhu nemovitostí a stavu hypotečního financování v ČR. Druhá polovina se soustředí na specifika oceňování nemovitosti jako zástavy hypotečního úvěru. Poslední kapitolu práce tvoří praktický příklad ocenění bytového domu.
Abstract:
This thesis deals with the valuation of property in connection with mortgage financing. First chapters are devoted to analyzing the current state of the real estate market and mortgage financing in Czech Republic. The second half focuses on the specifics of valuing real estate as mortgage collateral. The last chapter consists of a practical working example of a apartment building valuation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Jan Jurečka
  • Reader: David Dušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31063