Petra Braunová

Master's thesis

Ocenění nemovitosti jako předmětu zástavy hypotečního úvěru

Valuation of property as a subjet of mortgage collateral
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá oceňováním nemovitostí v souvislosti s hypotečním financováním. První kapitoly práce se věnují analýze trhu nemovitostí a stavu hypotečního financování v ČR. Druhá polovina se soustředí na specifika oceňování nemovitosti jako zástavy hypotečního úvěru. Poslední kapitolu práce tvoří praktický příklad ocenění bytového domu.
Abstract:
This thesis deals with the valuation of property in connection with mortgage financing. First chapters are devoted to analyzing the current state of the real estate market and mortgage financing in Czech Republic. The second half focuses on the specifics of valuing real estate as mortgage collateral. The last chapter consists of a practical working example of a apartment building valuation.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedúci: Jan Jurečka
  • Oponent: David Dušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31063