Bc. Daniel Fryšták

Diplomová práce

Rozvoj malých vinařství na Slovácku

Development of Low Production Viticulture in Slovacko
Anotace:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na rozvoj malých vinařství na Slovácku v České republice, je zde pojednáno o vývoji vinohradnictví na území Moravy, a především o jeho vývoji na Slovácku. Je zde také popsána marketingová komunikace v obchodu s vínem. Práce mapuje oblast z hlediska tradic, kulturních zvyklostí a typické odrůdové skladby vinné révy. Vzhledem k jedinečnosti tohoto kraje v České …více
Abstract:
This diploma thesis deals with small wineries in Slovácko region in the Czech Republic. It describes history of vineyard in Moravia and development of Slovácko region. Terms of tradition, cultural background, typical wine communities and varieties are shown in Thesis. The analysis is focused ona small wineries in selected wine municipalities. The result of analysis shows suggestions and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze