Bc. Iva TROUSILOVÁ

Diplomová práce

Dodržování práv seniorů v domovech pro seniory

The Respect for the Rights of Seniors in Nursing Homes
Anotace:
Problematika stáří a stárnutí je postupem času čím dál víc aktuální. Všechna období lidského života jsou velice důležitá, ale období stáří je završením života člověka. Stárnutí a období stáří s sebou přináší mnoho změn. Důležitou životní změnou v životě seniora může být přestěhování do pobytové sociální služby, kterou může být domov pro seniory. Tato změna může být velice náročná a problematická. Stále …více
Abstract:
Old age and aging become an increasingly topical issue. All periods of human life are very important, but old age is the last stage of life, it is the crowning of human life. Aging and the period of old age brings many changes. An important change in seniors' lives may be moving in a residential care, for example a residential home for elderly people. This change can be very difficult and problematic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROUSILOVÁ, Iva. Dodržování práv seniorů v domovech pro seniory. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g7jsqu g7jsqu/2
19. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.