Bc. Lucie Hubáčková

Master's thesis

Analýza bezpečnosti obyvatel v záplavové oblasti obce Moravský Písek

A Population Safety Analysis in the Flood Area of Moravsky Pisek
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou bezpečnosti obyvatel v záplavové oblasti v obci Moravský Písek. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s tématem práce, je zde okrajově uveden právní rámec, přístup k analýze rizik a v neposlední řadě kapitola ochrany obyvatelstva před povodňovými riziky. Praktická část seznamuje …viac
Abstract:
The diploma thesis is concerned with an analysis of the public safety in the flood zone, more specifically in village Moravsky Pisek. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part the basic terms connected to the topic of the thesis are explained. The legal framework, the approach to the risk analysis and the population protection against floods are discussed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hubáčková, Lucie. Analýza bezpečnosti obyvatel v záplavové oblasti obce Moravský Písek. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe