Dagmar Slaninová Kadlecová

Bakalářská práce

Genderové stereotypy ve vybrané literatuře

Gender stereotypes in the selected literature
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Genderové stereotypy ve vybrané literatuře" se věnuje problematice generových stereotypů v současné fantasy literatuře, jejichž autorkami jsou ženy. Teoretická část je věnována nejprve stručné definici literární teorie obecně, pak základním termínům genderu, genderovým stereotypům, maskulinitě a femininitě, následně rozdílům mezi pohlavími i teoriím jejich vzniku. V praktické …více
Abstract:
Bachelor thesis titled "Gender stereotypes in the selected literature " deals with the issue of gender stereotypes in contemporary fantasy literature whose authors are women. The theoretical part is devoted to the first concise definition of literary theory in general, the principal terms of gender, gender stereotypes, masculinity and femininity, then the differences between the sexes and theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slaninová Kadlecová, Dagmar. Genderové stereotypy ve vybrané literatuře. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika