Michal Šindelář

Bakalářská práce

Komparace metod senzorického hodnocení destilátů

Comparison of sensory evaluation methods of spirits
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje komparaci metod senzorického hodnocení destilátů. Cílem práce je komparace metod senzorického hodnocení vybraných destilátů. Získaná data z řízené degustace o hodnocení destilátů vybranými metodami sloužila pro porovnání kvality metod. Na základě zpracování získaných dat bylo zjištěno, že vybrané senzorické metody používají různé struktury, a využívají jiné systémy pro hodnocení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the comparison of sensory evaluation methods of spirits. The aim of the thesis is to compare methods of sensory evaluation of selected spirits. The data obtained from the controlled degustation evaluation of spirits using the selected methods served to compare the quality of the methods. Based on the data obtained, it was found that selected sensory methods use different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/lcpf0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze