Ing. Veronika KALÁČKOVÁ

Diplomová práce

Vliv různých typů polyethylenglykolu na vlastnostni plněných vulkanizátů\nl{}

Effect of various types of polyethylene glycol on properties of filled vulcanizates
Anotace:
Tato práce se zabývá sledováním změny vlastností vulaknizátu dle použitého druhu polyethylenglykolu (dále PEG),který se lišíl molekulovou hmotností (PEG 4000,6000,12 000). Srovnávali jsme 12 gumárenských směsí na bázi přírodního kaučuku,jež byly plněny různým typem minerálních plniv.
Abstract:
This dissertation deals with monitoring changes of vulcanizate features in relation to the used kind of polyethylenglycol (hereafter PEG) which differed in molecular weight ( PEG 4000, PEG 6000, PEG 12000 ). We compared 12 natural rubber based rubber mixtures (TSR 20) which were filled with different type of mineral fillers
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007
Identifikátor: 5730

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Jana Voldánová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALÁČKOVÁ, Veronika. Vliv různých typů polyethylenglykolu na vlastnostni plněných vulkanizátů\nl{}. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.