Damián Šimeček

Bakalářská práce

Sociální komunikace jako základ obchodních dovedností

Social comunication as cornerstone of business skills
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na sociální komunikaci, jako základ obchodních dovedností. Popisuje sociální komunikaci, obchod, techniky vyjednávání a psychologii prodeje. V praktické části budou zpracovány rozhovory s pěti respondenty z různých oborů s různými povoláními, aby v bakalářské práci byla vyobrazena, co největší rozmanitost odpovědí s cílem získat odpovědi na výzkumné otázky. Závěr bakalářské …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on social communication as the basis of business skills. Describes social communication, business, negotiation techniques and sales psychology. In the practical part, interviews with five respondents from different fields with different professions will be processed, so that the greatest possible variety of answers can be depicted in the bachelor's thesis in order to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Igor Pruša, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku