Vladimír Šindelář

Bachelor's thesis

Obec jako stavebník v přípravě rozvojových zón pro bydlení na příkladu obce Žleby

Municipality as a builder in the preparation of development zones for housing on the shores of the village Žleby
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením procesu přípravy rozvojových zón pro bydlení, tvorbou územního plánu, procesem územního plánování a podporou bytové výstavby na příkladu obce Žleby. Práce má za cíl prověření dosavadních postupů realizovaných stavebníkem a navrhnout optimální postup tvorby obytných zón. Bakalářská práce bude posuzovat aktivity místní samosprávy, stavebníka a investora …more
Abstract:
The submitted bachelor thesis deals with evaluation within preparation processes of development zones for housing, development of territorial plan, process of spatial planning and support of housing development shown on the municipality Žleby example. The aim of the thesis is to examine the existing procedures realized by the developer and to propose an optimal procedure for the creation of residential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS