Mgr. Jan Havlas

Bakalářská práce

Kartografické vyjádření mobility vozíčkářů v rámci brněnské MHD

Cartographic visualization of wheelchairs mobility in the Brno city public transport
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mapováním bezbariérové přístupnosti městské hromadné dopravy v Brně. Jejím cílem je vytvořit novou mapovou vrstvu a tu následně implementovat do již existující mapy bezbariérové přístupnosti města Brna. Na základě klasifikace existujících map k tématu a teoretických předpokladů o bezbariérové přístupnosti systému městské hromadné dopravy se věnuje hodnocení a terénnímu mapování …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on free-barrier accessibility mapping of public transport in Brno city. Its main aim is to create a new map layer and implement it into currently existing free-barrier accessibility map of Brno city. The evaluation and terrain mapping of a public transport free-barrier accessibility is based on the classification of existing free-barrier accessibility maps and theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika