Bc. Vojtěch Bystrý, Ph.D.

Diplomová práce

Systém pro odhad entropie a detekci struktury v biologickych sekvencich.

Entropy estimation and structure detection in biological sequences.
Anotace:
Práce popisuje obecné principy určení míry entropie, detailněji se pak věnuje možnostem odhadu entropie v biologických sekvencích. V textu je prezentován nová aplikace pro kompresi proteinových sekvencí ProteinPress. Aplikace pracuje na principu kombinace statistických expertů, který vylepšuje o možnost hierarchického navazování a adaptuje jej na proteinové sekvence. Praktickou část práce představuje …více
Abstract:
This thesis describes principles of entropy rate estimation in general and focuses on methods of entropy estimation for biology sequences. New application for protein compression ProteinPress is presented. Basic principle of application is combination of statistical experts, which is improved by possibility of expert hierarchical linking and adapts it to protein sequences. Project implements ProteinPress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: Ing. Matej Lexa, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky