Bc. Vojtěch Bystrý, Ph.D.

Master's thesis

Systém pro odhad entropie a detekci struktury v biologickych sekvencich.

Entropy estimation and structure detection in biological sequences.
Abstract:
Práce popisuje obecné principy určení míry entropie, detailněji se pak věnuje možnostem odhadu entropie v biologických sekvencích. V textu je prezentován nová aplikace pro kompresi proteinových sekvencí ProteinPress. Aplikace pracuje na principu kombinace statistických expertů, který vylepšuje o možnost hierarchického navazování a adaptuje jej na proteinové sekvence. Praktickou část práce představuje …more
Abstract:
This thesis describes principles of entropy rate estimation in general and focuses on methods of entropy estimation for biology sequences. New application for protein compression ProteinPress is presented. Basic principle of application is combination of statistical experts, which is improved by possibility of expert hierarchical linking and adapts it to protein sequences. Project implements ProteinPress …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2008
  • Supervisor: Ing. Matej Lexa, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky