Bc. Veronika Němcová

Bakalářská práce

Komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku s Downovým syndromem

Communication skills of younger school aged pupils with Down syndrome
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku s Downovým syndromem. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly, z nichž první pojednává o Downově syndromu, jeho etiologii, formách a vývoji dětí s tímto postižením. Druhá kapitola se věnuje komunikaci a komunikační schopnosti, vymezuje jazykové roviny v ontogenezi …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on communication skills of younger school aged pupils with Down syndrome. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is divided into two chapters, first one describes Down syndrome, its etiology, forms and the development of children with this type of disability. Second chapter is devoted to communication and communication skills, it defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta