David MAŇÁK

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o dítě s poruchou autistického spektra

Nursing Process in Care of a Child with Autism Spectrum Disorder
Anotace:
Předložená bakalářská práce je zpracována s cílem vytvořit názorný ošetřovatelský proces u dítěte s poruchou autistického spektra, které bylo hospitalizováno na dětském oddělení psychiatrické nemocnice. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a rozsáhlejší část praktickou. Teoretická část bakalářské práce zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola s názvem Porucha autistického spektra poskytuje …více
Abstract:
The submitted thesis is made with objective to create an illustrative nursing process at a child with autism spectrum disorder which was hospitalized at the child department of a psychiatric hospital. The thesis is divided into the theoretical part and more extensive practical part. The theoretical part of the thesis includes two chapters. The first chapter with the name Autism Spectrum Disorder provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇÁK, David. Ošetřovatelský proces v péči o dítě s poruchou autistického spektra. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta