Lenka SKOTNICOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s poruchou polykání po cévní mozkové příhodě

The Nursing Process in the Care about a Patient with the Swallowing Disorder after the Cerebrovascular Accident
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na ošetřovatelský proces v péči o pacienta s dysfagií po cévní mozkové příhodě. V péči o pacienta hraje důležitou roli sestra. Cílem bakalářské práce je vytvoření názorného ošetřovatelského plánu, dle ošetřovatelských diagnóz NANDA-I taxonomie II, vztahující se k potřebám konkrétného jedince. Práce je dělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se dělí na dvě …více
Abstract:
This bachelor's work is focused on a nursing process in a care of the patient with dysphagia after a cerebrovascular accident. A nurse plays an important part in a patient care. The aim of the bachelor's work is a formation of demonstrative nursing plan, according to nursing diagnosis NANDA-I taxonomy II, related to a need of the particular individual. The work is divided into a theoretical and an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOTNICOVÁ, Lenka. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s poruchou polykání po cévní mozkové příhodě. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta