Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Doctoral thesis

Mezi reprodukcí a změnou: genderová identita z perspektivy poststrukturální diskurzivní analýzy

Between Reproduction and Change: Gender Identity in the Perspective of Poststructural Discourse Analysis
Abstract:
Disertační práce je sociálně psychologickou diskurzivní analýzou genderových identit. Na teoretické rovině systematizuje a kriticky reflektuje hlavní diskurzivní směry v sociální psychologii (poststrukturální diskurzivní analýza, diskurzivní psychologie, analýza interpretačních repertoárů, kritická diskurzivní psychologie, konverzační analýza) a zasazuje je do kontextu obratu k diskurzu v sociálních …more
Abstract:
The dissertation thesis represents a social psychological discourse analysis of gender identity. On a theoretical level, the thesis systematizes and critically reflects main discursive approaches in social psychology (poststructural discourse analysis, discursive psychology, analysis of interpretative repertoires, critical discursive psychology, and conversation analysis) and integrates them into the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D., prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií