Mgr. Kateřina Pospíšilová

Diplomová práce

Možnosti optimalizace komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou žáků se specifickými poruchami učení

Cooperation between home and school educated the children with specific learning disability
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na komunikaci a spolupráci mezi rodiči a pedagogy, jelikož moderní doba přináší nové komunikační technologie, které se mohou v tomto procesu využít. Potřeba spolupráce a komunikace mezi rodiči a pedagogy má zásadní vliv na úspěšnost vzdělání dítěte. Teoretická část vychází ze studia odborných publikací, odborných článků a webových stránek. Na tomto základě vznikly tři teoretické …více
Abstract:
This thesis deals with communication and cooperation between parents and teachers because they can use modern comunication technology useful for cooperation. Cooperation and communication vetween parents and teachers is necessary for success in education. Teoretical part to issue from studying publications, special texts and web pages. It is base for free teoretical parts od thesis. Fourth part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele