Tadeáš JANDA

Bakalářská práce

General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit připravenost vybrané skupiny na implementaci směrnice General Data Protection Regulation. První část práce pojednává o pojmech, zásadách a právech spojených právě s touto směrnicí. Druhá část pojednává o ostatních zákonech spojených s ochranou osobních údajů v České republice. Následuje demonstrace výsledků dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 95 respondentů …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the readiness of a selected group to implement the General Data Protection Regulation. The first part of the thesis deals with the concepts, principles and rights related to this regulation. The second part is about other laws related to the protection of personal data in the Czech Republic. This is followed by a demonstration of a results of the questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Januška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDA, Tadeáš. General Data Protection Regulation. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/