Mgr. Tereza Gyurjánová

Diplomová práce

Komparace pohybového zatížení žáků mladšího školního věku při habituální a integrované terénní výuce

Comparison of physical load of young school-age children during the frontal teaching and the integrated field work
Anotace:
Předložená diplomová práce pojednává o pohybovém zatížení žáků mladšího školního věku v průběhu vyučování. Uvažuje o integrované terénní výuce, jako jedné z možných forem výuky na prvním stupni a jejím možném vlivu na pohybovou aktivitu dětí mladšího školního věku během školního dne. Práce porovnává tři typy dnů, a to den s klasickými školními předměty vyučovanými frontálně, tzv. habituální výukou …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on children´s physical activity during the school day. It also deals with the integrated field work as one of the forms of teaching and its possible influence on the children´s physical activity throughout a school day at primary schools. The thesis compares three types of a school day. Firstly the day of frontal teaching, than the day with physical education lesson and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Marek Trávníček
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta