Bc. Nikola Ginterová

Diplomová práce

Rozvoj kritického myšlení a vzájemné tolerance pomocí práce s interpretovanou četbou s náboženskou tematikou

Development of Critical Thinking and Mutual Tolerance Through Working with Interpreted Reading on Religious Topics
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tvorbu pracovních listů rozvíjejících kritické myšlení žáků 2. stupně základní školy a budování vzájemné tolerance žáků pocházejících s odlišného kulturního prostředí prostřednictvím práce s texty s náboženskou tematikou. Práce vymezuje problematiku interpretace textů spjatých s náboženskou tematikou a rozvoje kritického myšlení žáků metodami používanými v …více
Abstract:
Presented diploma thesis is focused on creating worksheets supporting critical thinking of lower secondary school students and building their mutual tolerance with the help of interpreted reading on religious topics. The thesis describes the topic of interpreted texts connected with religious topics and critical thinking development through RWCT (Reading and writing for critical thinking) programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem