Michal Nix

Bakalářská práce

Pomoc obětem domácího násilí ze strany státních a nestátních institucí

Help for victims of domestic violence from governmental and nongovernmental institutions
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které jsou rozdělené do podkapitol. V první kapitole se zabývám problematikou domácího násilí, konkrétně výkladem pojmů, znaků a forem. Ve druhé kapitole se věnuji této problematice z právního hlediska, třetí kapitola je zaměřena na pomoc obětem domácího násilí. V praktické části jsem se zaměřil na …více
Abstract:
Bachelor thesis is divided into practical and theoretical. The theoretical part contains three chapters, which are divided into subsections. The first chapter deals with the issue of domestic violence, specifically the interpretation of concepts, symbols and forms. The second chapter is devoted to this issue from a legal perspective, the third chapter focuses on helping victims of domestic violence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nix, Michal. Pomoc obětem domácího násilí ze strany státních a nestátních institucí. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe