Michal Nix

Bachelor's thesis

Pomoc obětem domácího násilí ze strany státních a nestátních institucí

Help for victims of domestic violence from governmental and nongovernmental institutions
Abstract:
Bakalářská práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které jsou rozdělené do podkapitol. V první kapitole se zabývám problematikou domácího násilí, konkrétně výkladem pojmů, znaků a forem. Ve druhé kapitole se věnuji této problematice z právního hlediska, třetí kapitola je zaměřena na pomoc obětem domácího násilí. V praktické části jsem se zaměřil na …more
Abstract:
Bachelor thesis is divided into practical and theoretical. The theoretical part contains three chapters, which are divided into subsections. The first chapter deals with the issue of domestic violence, specifically the interpretation of concepts, symbols and forms. The second chapter is devoted to this issue from a legal perspective, the third chapter focuses on helping victims of domestic violence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016
Accessible from:: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Alena Plšková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nix, Michal. Pomoc obětem domácího násilí ze strany státních a nestátních institucí. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe