Bc. Jana Dudarcová

Master's thesis

Strategie privátní značky

Strategy of privat label
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na postup společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. při vytváření nové privátní značky. Záměr vychází z dlouhodobého strategického plánu společnosti a stanoví, jaká kritéria musí splňovat výrobce a jaké garance a benefity dává výrobek spotřebiteli. Dále je v práci vysvětlen postup při seznámení zákazníků se značkou, její budování a následné prosazení nové značky v dynamickém …viac
Abstract:
The subject of my master´s thesis is to describe how the “Kaufland Czech Republic” company creates a new private label. The intention comes from the long-term strategic plan of the company and sets which criteria have to be fulfilled by a producer and which guarantees and benefits a product gives to its consumer.The process of the acquaintance of the customers with the label, its creating and the following …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Alena Mastantuono

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance