Bc. Hana Dupalová

Master's thesis

Food blog jako nástroj budování značky IKEA u generace Y

The Food Blog as a Tool of Brand Building of the IKEA by Generation Y
Abstract:
Diplomová práce pojednává o food blogu jako nástroji budování značky IKEA u cílové skupiny, generace Y. Teoretická část práce definuje generaci Y, značku, sociální média a sociální sítě, blogy, online marketing a marketingovou komunikaci ve 21. století. V praktické části je představena značka IKEA v důležitých souvislostech, provedena sekundární analýza k tématu a hlavní část práce zaujímá primární …more
Abstract:
The master thesis deals with the food blog as a tool for brand building of the brand IKEA in the target group the generation Y. The theoretical part defines the generation Y, the brand, social media and social networks, blogs, online marketing and marketing communi-cation in the 21st century. In the practical part, there is introduced the brand IKEA in the important connections and there is also done …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016
Accessible from:: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dupalová, Hana. Food blog jako nástroj budování značky IKEA u generace Y. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications