Theses 

Komunikace značky v éře digitálního marketingu – Bc. Barbora Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Kučerová

Diplomová práce

Komunikace značky v éře digitálního marketingu

Brand communication in the era of digital marketing

Anotace: Digitální marketing je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím marketingové komunikace. Disponuje celou řadou výhod a stává se tak zajímavým nástrojem v oblasti budování značky. Cílem práce je zmapovat digitální marketingovou komunikaci a zanalyzovat využívané nástroje vybrané značky (Manufaktura) s nástupem digitálního marketingu. Extrémně rychle rozvíjející se digitální marketing způsobuje změny v zákaznickém chování. Druhotným cílem práce je proto na základě analýzy dat a vyhodnocení zákaznického dotazování potvrdit či vyvrátit, že tyto změny ovlivňují komunikaci značky Manufaktura, jakožto jedné z předních českých kosmetických značek. Úvodní části pojednávají o komunikaci značky a aktuálních trendech v této oblasti, o digitálním marketingu a nejčastěji využívaných digitálních marketingových nástrojích. Jádro praktické části tvoří analýza digitální marketingové komunikace značky Manufaktura podložená dotazníkovým šetřením.

Abstract: Digital marketing is one of the fast growing sectors of marketing communications. It has a number of advantages and becomes an interesting tool in brand building. The aim of this thesis is to map the digital marketing communication and tools used to analyze selected brand (Manufaktura) with the onset of digital marketing. The extremely rapid developing digital marketing causes changes in customer behavior. A secondary objective is therefore based on the data analysis and the evaluation of customer interviewing to confirm or disprove that these changes affect Manfuatkura brand communication, as one of the leading Czech cosmetic brands. Introductory parts deal with brand communication and current trends in the field of digital marketing and the most commonly used digital marketing tools. The core of the practical part is the analysis of digital marketing communications of Manufaktura brand supported by a questionnaire survey.

Klíčová slova: Digitální marketing, komunikace značky, budování značky, online marketing, digitální komunikace. Digital marketing, brand communication, brand building, digital communication.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz