Bc. Hana Mrázová

Diplomová práce

Hodnocení autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovanými metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence

Evaluation of Autonomous Control of Cardiovascular System of Patients with Multiple Sclerosis Examinated by Spectral Analysis of Heart Rate Variability
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá kardiovaskulárními dysfunkcemi autonomního nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV) bylo vyšetřeno 8 pacientek. Byl hodnocen krátkodobý záznam SA HRV, získaný v průběhu spontánního a kontrolovaného dýchání o frekvenci 0,33 Hz. Získané hodnoty pak byly porovnány s výsledky předešlého …více
Abstract:
This study deals with autonomic nervous system dysfunction in Multiple Sclerosis patiens. It is aimed at cardiovascular control of heart rate. We examined Heart Rate Variability during spontaneous and controlled breathing of follow-up file (8 women), using Spectral Analysis. The same group of patients was analyzed in 2007. We compared 2007 and 2010 data to observe changes in autonomous nervous system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta