Bc. Blanka Melicharová

Bachelor's thesis

Výchova ke zdraví v mateřské škole

Health education in kindergarten
Abstract:
Systematické působení na děti v předškolním věku je velmi důležité, a proto se již v mateřské škole setkáváme s výchovou ke zdraví. Koncepčním vzdělávacím dokumentem, který se zabývá touto problematikou v MŠ, je RVP PV. Práce provádí obsahovou analýzu RVP PV i dalších vzdělávacích dokumentů či metodických publikací a vymezuje obsah výchovy ke zdraví v MŠ. Na základě teoretických poznatků byla vytvořena …more
Abstract:
Having a systematic influence on preschool children is considered to be very important, thus it becomes usual to focus on health education even at nursery schools. The conceptual educational framework concerning issues in preschool education in the Czech Republic is RVP PV. This bachelor’s thesis deals with an analysis of RVP PV and other related information sources as well as determines the substance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2014
  • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta