Theses 

Výuka výchovy ke zdraví jako možnost aktivního přístupu ke zdraví – Eliška WEISSOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Needs Pedagogy / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Eliška WEISSOVÁ

Bachelor's thesis

Výuka výchovy ke zdraví jako možnost aktivního přístupu ke zdraví

Teaching of health education as a possibility active access to health

Abstract: Cílem práce bylo zmapovat základní aspekty životního stylu a poukázat na možnosti aktivního přístupu ke zdraví u žáků, II. stupně speciální školy a nezbytnost výchovy dětí a mládeže v oblasti zdraví. Práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje teoretické vymezení zkoumané problematiky. Zabývá se popisem pojmu zdravý životní styl, otázkami ovlivňujícími faktory zdraví. Druhá výzkumná část zkoumá úroveň dodržování zásad zdravého životního stylu u žáků, II. stupně speciální školy, dozvídáme se, co pro adolescenty znamená zdraví, jaké je jejich povědomí o zdravé výživě a rizikových faktorech dnešní společnosti, zda dodržují zásady zdravého života.

Abstract: The aim of my work was to research the aspects of lifestyle, to point out the possibilities of an active approach to health of pupils of the 6th 9th grade of special school and to show the necessity for education of children and adolescents in the field of health. The thesis is divided into two parts. The first part sets theoretical limits of the problems in question. It deals with the concept of a healthy life style and the issues which influence the factors of health. The other part, which is practical, explores the standards of keeping the principles of a healthy life style among young pupils of the 6th 9th grade of special school and it discovers what health means to adolescents, how much they know about healthy nutrition and the risks in the present society, and wheather they maintain the principles of a heathy life style.

Keywords: Žák, zdraví, výživa, výchova, životní styl

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2014
  • Accessible from:: 24. 6. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

WEISSOVÁ, Eliška. Výuka výchovy ke zdraví jako možnost aktivního přístupu ke zdraví . Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 18/3/2019 15:17, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz