Theses 

Výuka výchovy ke zdraví jako možnost aktivního přístupu ke zdraví – Eliška WEISSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Eliška WEISSOVÁ

Bakalářská práce

Výuka výchovy ke zdraví jako možnost aktivního přístupu ke zdraví

Teaching of health education as a possibility active access to health

Anotace: Cílem práce bylo zmapovat základní aspekty životního stylu a poukázat na možnosti aktivního přístupu ke zdraví u žáků, II. stupně speciální školy a nezbytnost výchovy dětí a mládeže v oblasti zdraví. Práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje teoretické vymezení zkoumané problematiky. Zabývá se popisem pojmu zdravý životní styl, otázkami ovlivňujícími faktory zdraví. Druhá výzkumná část zkoumá úroveň dodržování zásad zdravého životního stylu u žáků, II. stupně speciální školy, dozvídáme se, co pro adolescenty znamená zdraví, jaké je jejich povědomí o zdravé výživě a rizikových faktorech dnešní společnosti, zda dodržují zásady zdravého života.

Abstract: The aim of my work was to research the aspects of lifestyle, to point out the possibilities of an active approach to health of pupils of the 6th 9th grade of special school and to show the necessity for education of children and adolescents in the field of health. The thesis is divided into two parts. The first part sets theoretical limits of the problems in question. It deals with the concept of a healthy life style and the issues which influence the factors of health. The other part, which is practical, explores the standards of keeping the principles of a healthy life style among young pupils of the 6th 9th grade of special school and it discovers what health means to adolescents, how much they know about healthy nutrition and the risks in the present society, and wheather they maintain the principles of a heathy life style.

Klíčová slova: Žák, zdraví, výživa, výchova, životní styl

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

WEISSOVÁ, Eliška. Výuka výchovy ke zdraví jako možnost aktivního přístupu ke zdraví . Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz