Mgr. Alica Fulajtárová

Bachelor's thesis

Ošetřování a léčba delirantních stavů různé etiologie na psychiatrické JIP

Abstract:
Bakalářská práce zjišťuje nejčastější etiologii výskytu delirantních stavů na jednotce intenzivní psychiatrické péče v průběhu pětiletého období r. 2000-2004. Zároveň zjišťuje rozdíly komplexní a individuální léčby a ošetřování delirantních stavů v závislosti na etiologii. Metodikou práce byla retrospektivní analýza zdravotnické dokumentace. Výzkum byl proveden na pracovišti psychiatrické kliniky v …more
Abstract:
This bachalor study investigating the most common delirant states at the Intensive Psychiatric Unit on five years duration years 2000-2004. Beside that, treating the difference of the complex and individual remedation method and caring of these states based on etiology methods. The main method of the work was the retrospective analyze of the caring medical documentation. It has been done at the psychiatric …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2006
  • Supervisor: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science (Combined) / Nursing