Bc. Kateřina Riedlová

Bakalářská práce

Sociálně patologický jev u dětí - šikana mezi spolužáky

Social pathology in children - bullying among classmates
Anotace:
Tématem práce je sociálně patologický jev u dětí – šikana mezi spolužáky na základní škole. Teoretická část je věnována vymezení hlavních pojmů šikany, jejich příčin a následků. Definuje možné metody pomoci obětem a prevenci. Praktická část je doplněna o poznatky z dotazníkového šetření o zkušenostech žáků se šikanou a její prevence na základní škole v Praze. Cílem mé práce je zjistit výskyt projevů …více
Abstract:
The theme of the work is socially pathological phenomena among children - bullying among classmates in elementary school. The theoretical part is devoted to the definition of the main concepts of bullying, its causes and consequences. Defines the possible methods of assistance to victims and prevention. The practical part is supplemented by findings from the questionnaire survey on the experience of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní