Bc. Tomáš Hošek

Diplomová práce

Studium interakčního místa RNA-vázajícího proteinu pomocí NMR a výpočetních metod

The NMR a computational study of the interacting site of RNA-binding protein
Anotace:
Cílem této diplomové práce je výzkum interakcí mezi inhibitory a RNA-vázajícím proteinem. Tento protein hraje důležitou roli v mechanismu RNA interference, proto výzkum jeho inhibitorů může najít využití ve farmaceutickém průmyslu. Pro výzkum byly použity metody nukleární magnetické rezonance (NMR) a programy pro molekulární docking. Na NMR spektrometru byla naměřena sada dvou- a troj-rezonančních …více
Abstract:
This master thesis is describing the investigation of the interaction between inhibitors and RNA-binding protein. This protein plays one of the crucial roles in RNA interference machinery and hence there is high interest of pharmaceutical industry in the research of its inhibitors. NMR techniques and molecular docking approach have been utilized to reveal the fundamental principles of the interaction …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta