Bc. Jana Janoušková

Master's thesis

Činnosti třídního učitele podporující zdraví žáků v podmínkách střední odborné školy

Form teacher's activities supporting students' health at conditions of secondary vocational school
Abstract:
Tématem diplomové práce jsou „Činnosti třídního učitele podporující zdraví žáků v podmínkách střední odborné školy“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je věnována vymezení pojmu interakční zdraví, charakteristice projektu škola podporující zdraví a podmínek pro podporu zdraví na střední odborné škole, pohledu na středoškoláka z hlediska vývojového období a popisu třídního …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is „Form teacher´s activities promoting students´ health at conditions of secondary vocational school“. The diploma thesis is devided to theoretical and practical parts. The first part deals with conception of interactive health, characteristics of project health promoting schools, conditions for health promotion at secondary vocational schools, a view of secondary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Reader: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta