Gabriela MALÍKOVÁ

Bachelor's thesis

POVĚDOMÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI O MOŽNOSTECH PALIATIVNÍ PÉČE V ĆESKÉ REPUBLICE

THE AWARENESS OF PUBLIC OF THE POSSIBILITES OF PALIATIVE CARE IN THE CZECH REPUBLIC
Abstract:
Teoretická část bakalářské práce předkládá informace o vývoji pojetí procesu umírání a smrti ve společnosti. Shrnuje základní cíle a možnosti paliativní medicíny. Představuje formy paliativní péče, které se doposud v České republice vyvinuly. Dále pak je vymezeno, jak je tato péče poskytována v kontextu multidisciplinárního týmu. Práce poukazuje, jakým způsobem je do celého procesu péče o umírajícího …more
Abstract:
I have chosen the topic of my bachelor thesis "Awareness of general public about possibilities of palliative care in the Czech Republic" on purpose after a many- year- experince as a volunteer in some hospices in CR. In the thesis possibilities of palliative care in the Czech Republic are presented which can be used in case of need by citizens. The chapter of current situation of the given problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2008
Accessible from:: 12. 5. 2008
Identifier: 10087

Thesis defence

 • Date of defence: 17. 6. 2008
 • Supervisor: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALÍKOVÁ, Gabriela. POVĚDOMÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI O MOŽNOSTECH PALIATIVNÍ PÉČE V ĆESKÉ REPUBLICE. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses gq83uz gq83uz/2
21/8/2009
Folders
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.