Jakub Rálek

Bakalářská práce

Firemní identita kulturních institucí

Corporate identity of cultural institutions

Anotace:
Tato práce zkoumá problematiku vztahu a aplikace firemní identity v kulturním prostředí. Rozebírá klíčové pojmy grafický design, firemní image, firemní kultura, firemní komunikace, firemní produkt, cílová skupina, symbol, brand, vize, mise a další. Je rozdělena do tří částí – první část obsahujícící definice, druhá část obsahující rozbor případových studií – dvou divadel (Divadla Na zábradlí a Divadla …více
Abstract:
This thesis researches relationship between corporate identity and cultural environment. It explains and analyses key subjects such as graphic design, corporate image, corporate culture, corporate communication, corporate product, target group, symbol, brand, vision, mission etc. It is divided into three parts – first part contains definitions, second part contains analysis of two key studies – Na …více
 

Klíčová slova

brand

Klíčová slova

vizuální styl

Klíčová slova

cílová skupina

Klíčová slova

proces budování identity

Klíčová slova

produktový management

Klíčová slova

obchodní značky

Klíčová slova

marketing

Klíčová slova

marketing kultury

Klíčová slova

kultura organizace

Klíčová slova

identita organizace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: Jiří SULŽENKO
  • Oponent: Doubravka SVOBODOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 12. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna