Hana Lucuková

Master's thesis

Euroregion Praděd - Česko-polská přeshraniční spolupráce

Euroregion Praděd - Czech-Poland Cross-border cooperation
Abstract:
Důvody podpory příhraničních oblastí ze strany EU a její efekty na danou příhraniční oblast jsou hlavním předmětem zájmu této diplomové práce. Díky těmto subvencím se předpokládá růst socioekonomické úrovně a dosažení vyšší integrace se sousedním státem. Kritické přístupy některých autorů zpochybňující tento předpoklad jsou motivem pro zkoumání systému podpory příhraničí a jeho praktické ověření na …more
Abstract:
The main issue of this diploma thesis are causes of subsidy border areas abeam European Union and its effects on the border area. It is supposed this grants bring on increase of socioeconomic level and integration with neighbouring state. Kritical approaches some authors to this premise were motivated me to research the system of subsidy boreder areas and practical verification on the example Euroregion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2010
  • Supervisor: Jiří Horáček
  • Reader: Josef Postránecký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19795