Bc. Petra Tomiczková

Bakalářská práce

Zkoumání mechanizmu zádrže nukleobází a deoxynukleotidů jako elementů oligonukleotidů v chromatografickém systému HILIC/ERLIC

Investigating retention mechanism of nucleobases and deoxynucleotides as elements of oligonucleotides in the HILIC/ERLIC chromatographic system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu proměnných parametrů mobilní fáze na separaci a retenční charakteristiky nukleových bází a nukleotidmonofosfátů metodou kapalinové chromatografie v systému HILIC/ERLIC. Cílem práce je najít takové parametry separace zmíněných analytů, které by bylo možno dále použít při modelování retenčních charakteristik oligonukleotidů. První část práce se zabývá teoretickými …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the study of influence of variable parameters of mobile phase on separation and retention characteristics of nucleobases and nucleotide monophosphates using liquid chromatography method in the HILIC/ERLIC system. The aim of this work is to find optimal conditions of separation of named analytes, that would be usable in retention characteristics modelling of oligonucleotides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Komendová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta