Bc. Pavlína Malíková

Diplomová práce

Analysis of Cultural Aspects of Anglophone Countries in English Language and Geography Textbooks

Analysis of Cultural Aspects of Anglophone Countries in English Language and Geography Textbooks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá učivem reálií anglicky mluvících zemí v učebnicích anglického jazyka a zeměpisu pro druhý stupeň základních škol. Cílem práce je prozkoumat podobnost v zastoupení reálií anglicky mluvících zemí ve vybraných učebnicích anglického jazyka a zeměpisu. Mezi dílčí cíle práce patří analyzovat kulturní témata, kulturní dimenze, zastoupení anglicky mluvících zemí a způsob prezentace …více
Abstract:
This thesis examines the portrayal of English-speaking countries' culture in English language and geography textbooks for lower secondary schools in Czechia. The aim of the thesis is to explore similarity in the representation of the culture of English-speaking countries in the selected English language and geography textbooks. The objectives of this thesis are to analyse the cultural themes, cultural …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta