Bc. Veronika Šustrová

Bakalářská práce

Institucionální změny podle Lisabonské smlouvy

Institutional Changes under the Lisbon Treaty
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována problematice institucionálních změn, ke kterým docházelo jednotlivými revizemi zakládajících smluv. Je zaměřena zejména na změny přijaté Lisabonskou smlouvou. Na začátku stály zákládající smlouvy, Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, dále pak Římské smlouvy – Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Smlouva o založení Evropského …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to the issue of institutional changes that have occured in various revisions of the founding treaties. It is mainly focused on changes under the Lisbon Treaty. At the beginning there was the Treaty of the European Coal and Steel Community, followed by the Treaty of Rome – the Treaty of the European Atomic Energy Community and the Treaty of the European Economic Community …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Karásek
  • Oponent: Dr. Lenka Kinclová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie