Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.

Doctoral thesis

Umělecký text v didaktickém aparátu čítanek pro primární školu

The Artistic Text in the Didactic Apparat of the Reading Books for the Primary School
Abstract:
Disertační práce se věnuje problematice rozvíjení komunikačního pojetí literárního vzdělávání v primární škole prostřednictvím analýzy didaktického aparátu čítanek ve smyslu jeho směřování k naplnění přímé práce žáků s uměleckými texty zařazenými do čítanek. Cílem práce je pomocí obsahové analýzy podob zadání didaktického aparátu čítanek 2 ucelených čítankových řad (celkem 8 čítanek určených pro 2 …more
Abstract:
The dissertation addresses the problem of developing a communication concept of literary education in the primary school through didactic apparatus of reading books and its direction to meet the direct work of pupils with artistic texts included in the readers. The aim of dissertation thesis is to discover how far didactic apparatus of reading book relate to direct the work of pupils with artistic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta