Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.

Doctoral thesis

Umělecký text v didaktickém aparátu čítanek pro primární školu

The Artistic Text in the Didactic Apparat of the Reading Books for the Primary School
Anotácia:
Disertační práce se věnuje problematice rozvíjení komunikačního pojetí literárního vzdělávání v primární škole prostřednictvím analýzy didaktického aparátu čítanek ve smyslu jeho směřování k naplnění přímé práce žáků s uměleckými texty zařazenými do čítanek. Cílem práce je pomocí obsahové analýzy podob zadání didaktického aparátu čítanek 2 ucelených čítankových řad (celkem 8 čítanek určených pro 2 …viac
Abstract:
The dissertation addresses the problem of developing a communication concept of literary education in the primary school through didactic apparatus of reading books and its direction to meet the direct work of pupils with artistic texts included in the readers. The aim of dissertation thesis is to discover how far didactic apparatus of reading book relate to direct the work of pupils with artistic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta