Ing. Alena Svobodová

Master's thesis

Trvale udržitelný rozvoj v učebnicích ekonomiky pro střední školy

Sustainable development in the secondary school economics textbooks
Abstract:
Diplomová práce „Trvale udržitelný rozvoj v učebnicích ekonomiky pro střední školy“ pojednává o výuce udržitelného rozvoje na středních ekonomických školách tak, jak jej zachycují učebnice ekonomiky pro tyto školy. V první části se zabývám teorií trvale udržitelného rozvoje – vznikem, vývojem a třecími plochami mezi oblastí sociální, environmentální a ekonomickou. Poté se věnuji udržitelnému rozvoji …more
Abstract:
Diploma thesis „Sustainable development in the secondary school economics textbooks“ tells us about the instruction of sustainable development at business schools in a way that is described in these textbooks for these schools. In the first part I focus on the theory of the sustainable development - the origin, the development and the friction among social, environmental and economical areas. Then …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Reader: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta