Mgr. Vendula Horáková

Master's thesis

Právo na obhajobu a jeho realizace v trestním řízení

The Right to Defense and Its Realization in the Criminal Procedure
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá právem na obhajobu, zejména pak jeho realizací. Hlavním cílem je srovnání české právní úpravy práva na obhajobu s právní úpravou německou a rakouskou, na základě čehož jsou vyvozeny podněty pro případné legislativní změny trestního řádu České republiky, ale též je upozorněno na nedostatky zahraničních úprav. V úvodu práce je vymezena základní terminologie práva na obhajobu …more
Abstract:
The thesis deals with the right to defense, especially with its realization. The main purpose of this thesis is to compare the Czech legal regulation of the right to defense with the legal regulation of Germany and Austria, on the basis of that suggestions for possible legislative changes of the Czech criminal code are drawn. Also it is pointed out the shortcomings of foreign regulations. At the beginning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2017
  • Supervisor: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta