Mgr. Bc. Tereza Trojanová

Master's thesis

Zkušenost s terapeutickým deníkem v léčbě alkoholické závislosti: IPA based analysis

The experience with a therapeutic diary in the treatment of alcohol addiction: IPA based analysis
Abstract:
V diplomové práci se věnuji nástroji terapeutického deníku, který je používán v léčbě alkoholické závislosti. Cílem je zmapování zkušeností s tímto nástrojem z pohledu klientů. Teoretická část práce poskytuje přehled současného poznání v problematice alkoholické závislosti, její léčby a deníku jako terapeutického nástroje. K analýze dat je využita metoda interpretativní fenomenologické analýzy (IPA …more
Abstract:
In diploma thesis I deal with the tool of the therapeutic diary, which is used in the treatment of alcohol addiction. The aim is to map the experience with this tool from the perspective of clients. The theoretical part of the work provides an overview of actual knowledge, which introduces the issue of alcohol addiction, addiction treatment and diary as a therapeutic tool. The method of interpretive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta