Mgr. Bc. Tereza Trojanová

Diplomová práce

Zkušenost s terapeutickým deníkem v léčbě alkoholické závislosti: IPA based analysis

The experience with a therapeutic diary in the treatment of alcohol addiction: IPA based analysis
Anotace:
V diplomové práci se věnuji nástroji terapeutického deníku, který je používán v léčbě alkoholické závislosti. Cílem je zmapování zkušeností s tímto nástrojem z pohledu klientů. Teoretická část práce poskytuje přehled současného poznání v problematice alkoholické závislosti, její léčby a deníku jako terapeutického nástroje. K analýze dat je využita metoda interpretativní fenomenologické analýzy (IPA …více
Abstract:
In diploma thesis I deal with the tool of the therapeutic diary, which is used in the treatment of alcohol addiction. The aim is to map the experience with this tool from the perspective of clients. The theoretical part of the work provides an overview of actual knowledge, which introduces the issue of alcohol addiction, addiction treatment and diary as a therapeutic tool. The method of interpretive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta