Lucie BANASOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s bronchopneumonií

Nursing Care of Patient with Bronchopneumonia
Anotace:
Cílem této práce je vypracování vzorového obecného plánu ošetřovatelské péče u pacienta s bronchopneumonií, který by mohl sloužit nejen ke studiu, ale také jako vzor důležitých kroků, které by měla v rámci kooperativních a autonomních profesionálních funkcí sestra dodržovat. Práce je rozdělena na dvě části. Teorie se zabývá fyziologií a patofyziologií dýchacích cest, charakteristikou onemocnění, diagnostikou …více
Abstract:
Object of this bachelor thesis is elaboration of exemplary, universaly plan of nursing care by the patient with bronchopneumonia, which could be attend on not only studies, but also like a template of an important steps, which should be adhere by the nurse in terms of cooperative and autonomical profesional duties. The thesis is divided on two parts. The theory is engaged in physiology and pathophysiology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANASOVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta s bronchopneumonií. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta